Om Upplands Schackförbund

Så som förbundets stadgar anger är Upplands Schackförbund (USF) en sammanslutning av alla schackföreningar i Uppsala län med uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen och att genomföra gemensamma aktiviteter. USF är ett av 23 distriktsförbund som är anslutna till Sveriges Schackförbund.

Upplands Schackförbund bildades 1954 och består idag av 100 medlemsföreningar som totalt samlar cirka 2100 schackspelare i alla åldrar.

Varje år hålls ett årsmöte där alla medlemsföreningar, och enskilda medlemmar i dessa, är inbjudna att delta. Rösträtt har dock enbart befullmäktigade ombud för medlemsföreningarna. Årsmötet är Upplands Schackförbunds högsta beslutande organ.